Het initiatief om jongeren een eigen onderkomen te bieden is ontstaan naar aanleiding van illegale keten waar overmatig drankgebruik en een onveilige situatie heerste. In het jaar 2000 heeft de gemeente deze problematiek onder de loep genomen waaruit het initiatief is ontstaan om een legale keet te ontwikkelen.
 
Het initiatief ‘’ Keet de Kolk ‘‘ werd zeer succesvol en is een begrip in Genemuiden geworden waar ongeveer 250 jongeren hun weg naar toe vinden. De toegangsleeftijd is gesteld vanaf 16 jaar tot 24 jaar.
 
Keet de Kolk is een door units opgebouwde ruimte van totaal ongeveer 150 m2 met daarbij een buitenterras. De Keet is gelegen aan het water (de Kolk) in een rustgebied opgesloten tussen het industriegebied en de bebouwde kom van Genemuiden
 
De bestuursvorm is een door jongeren samengesteld bestuur uit bezoekers van de keet met een voor bijna 100 % eigen beslissingsrecht om activiteiten te organiseren. Tussen het bestuur en de Gemeente is er een vrijwillig toezichthouder die het contact vertegenwoordigd tussen de gemeente en het bestuur van Keet de Kolk. Daarnaast is het de taak van de toezichthouder om jongeren en het bestuur te coachen in hun gedrag en op bestuurlijk niveau gemaakte besluitvorming. Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen heeft de toezichthouder het laatste woord.
 
De voorzitter van het bestuur en de toezichthouder hebben ieder het diploma sociale hygiëne behaald waardoor de horeca vergunning door de gemeente kon worden afgegeven.
 
Jongeren die bardiensten draaien moeten IVA gecertificeerd zijn.
 
Met deze maatregelen heeft de gemeente de ‘’keet’’ gelegaliseerd. In het kader van het jeugdbeleid heeft de gemeente en de keet zich ten doel gesteld om de accommodatie ‘’Keet de Kolk’’ in stand te houden waar jongeren elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren zonder winstoogmerk. ‘’Keet de kolk’’ is van jongeren voor jongeren.
 
Als toezichthouder ben ik slechts op de achtergrond aanwezig en heb ik een informeel contact. Ik onderhoud contacten en observeer op problemen en gedrag. Ik heb de functie vrijwillig ambulant jongerenwerker in ‘’Keet de kolk’’ waar ik een prettig contact met de jongeren heb.
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Copyright Keet De Kolk